m5彩票网线路检测

News
detail

新闻详情

声明

2020-09-07

声  明

  

       兹有员工李星原,于2020年7月15日正式与广州桃园建筑工程有限公司解除劳动关系,自该员工离职之日起,其对外进行的任何言论、活动均属个人行为,与广州刘关张集团有限公司、广州桃园建筑工程有限公司无关。
  
      特此声明。


广州刘关张集团有限公司
                    广州桃园建筑工程有限公司
                        2020年7月15日  


                                                                                           

                           

上一篇:刘关张集团“卓越经理人“”奖与“自律精英奖

下一篇:没有了